VELDNAMEN

De werkgroep “Veldnamen” houdt zich bezig met het zoveel mogelijk verzamelen van gegevens over veldnamen en de ligging van de daarbij behorende velden in Appelscha en omgeving. Een veldnaam is de naam van een weiland, bouwland, veenstukken enz.
De gegevens worden mondeling verkregen of door bestudering van verkoopboekjes die vroeger door de notaris werd uitgegeven, notarisakten, krantenartikelen en andere archiefstukken. Aan de hand van de namen kan (vaak) een inzicht worden gekregen in het gebruik van het land in vroegere tijden, in de gesteldheid van de bodem, de dieren die er leefden en/of graasden, de grootte van het perceel, soort gebruik van de grond enz.
We streven ernaar om de door ons verkregen gegevens in digitale vorm te verwerken zodat de oude velden worden geprojecteerd op een recente kaart van Appelscha en omgeving.

Contactpersoon: Jaap Joustra
Tel.: 0516-433032