PRENTENBRIEFKAART EN PHOTO CLUB

De werkgroep is na oprichting van onze historische vereniging gestart als verzamelaars van prentbriefkaarten. Ons werkgebied betreft Appelscha, Ravenswoud en Fochteloo e.o. De werkgroep bestaat uit zeven actieve leden. Naast het verzamelen van Prentbriefkaarten kwamen er in de loop der jaren steeds meer foto's beschikbaar. Alles wordt zorgvuldig gearchiveerd en gedigitaliseerd. Privématerialen kunnen in bruikleen gegeven worden aan de PPC/HVA en na digitalisering krijgt de eigenaar ze retour.
De werkgroep stelt jaarlijks minimaal 1 keer een expositie van fotomaterialen samen. Ook staan we tweejaarlijks met een passende expositie op de Turfvaardagen. Daarnaast zijn er diverse mappen met fotomaterialen samengesteld, waarin u een kijkje kunt nemen. Aangezien wij lang niet alles weten is aanvullende informatie voor ons van belang.
De werkgroepleden gaan allen graag op onderzoek uit, naar wie de eigenaren waren van woningen/ bedrijven en wie er op een bepaalde locatie hebben gewoond. Dit alles wordt op een woningkaart verwerkt en zou eventueel gebruikt kunnen worden voor een artikel in de Zoolstede en als kopie uitgegeven worden aan belangstellenden.
Mocht u thuis nog foto's, filmmaterialen, rekeningen van bedrijven, geschreven of gedrukte artikelen bezitten uit ons werkgebied dan zouden we het op prijs stellen dat u contact met de HVA opneemt. Misschien is het de juiste aanvulling is die bij ons nog ontbreekt.
Daarnaast stelt de werkgroep vanaf de oprichting jaarlijks de kalender voor het komende jaar samen en helpen actief mee om ze te verkopen.

Contactpersoon: Jeltsje Mulder
e-mailadres: jancoenjeltsjemulder@hotmail.com