Zoolstede, verenigingsblad van de HVA

Voor een uitgebreide index van de jaargangen 2001 t/m 2015-3 klik hier

Inhoud De Zoolstede 2016-3

Artikelen

Fochteloo, van toen naar nu

Jan Oosterkamp

Sjoerd van der Meulen en zijn wichelroede. Van waterader naar volk Erchiob, van feit naar fantasie

Carol Jan Klok

Leven en werken tussen kunstmest en granen

Geert Veen

Mattenvlechten als werkverschaffing, 1870-1876

Rinze Lenstra

Rubrieken

Oude foto’s

Gerrit de Vries en Johan Oosterloo op de zandvlakte

Boeken

Karel F. Gildemacher, Het Friese water

Rinze Lenstra

Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (april – juni 1915)

Geert Veen

Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners

Terwisscha 17, 8426 SJ Appelscha

Prentbriefkaartenclub (Oene Engberts, Jaap Joustra, Jeltsje Mulder, Sietze Veen en  Koert Vondeling)

 

Inhoud De Zoolstede 2016, nr. 1

Artikelen

 Fochteloo, van toen naar nu. Deel III

Jan Oosterkamp

De Reservekas van Appelscha

Carol Jan Klok

Weer even terug in Appelscha

Geert Veen

Harambe, nog niet echt historisch, maar nu al legendarisch

Juiste foto van Harambe

Gerard Floor (samen met Jaap Hankel, Carol Klok en Ab Pool)

Rubrieken

Boeken

W. Visscher, Verveningen en verveners in Friesland

Rinze Lenstra

Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (oktober – december 1914)

Geert Veen

Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners

Compagnonsweg 36,  8427 RK Ravenswoud

Prentbriefkaartenclub

Inhoud De Zoolstede, 2015, nr. 4

Van de redactie

 

Artikelen

Uit het leven van Lukas Jonkers

Geert Veen

 

Honderd jaar begrafenis- en uitvaartvereniging in Appelscha

Sietze Oldersma

 

Een kwart eeuw uit het verleden van de begrafenis-/uitvaartvereniging in Appelscha, ca. 1940-1965

Rinze Lenstra

 

Rubrieken

 

Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (juli-september 1914)

Geert Veen

Oude foto’s

Groepje mannen in de Boerestreek, omstreeks 1946

Voetbalteam Staatsbosbeheer, omstreeks 1955-1960

 

Boeken

Philippus Breuker, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875

Rinze Lenstra

 

Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners

Vaart Zuidzijde 147, 8426 AM in Appelscha-Boven

Prentbriefkaartenclub (Oene Engberts, Anne Jonkers, Jaap Joustra, Jeltsje Mulder, Sietze Veen en Koert Vondeling)

 
 

De redactie van de Zoolstede wordt gevormd door:

       Thom Oosterloo (coördinator)
       Klaas de Groot
       Rinze Lenstra
       Geert Veen

Foto die de eerste uitgave van de Zoolstede siert: