Werkgroepen

Om de HVA werkbaar te maken is ze onderverdeeld in een aantal werkgroepen:

Prentbriefkaarten

Anne Jonkers

 

Oene Engberts

 

Jaap Joustra

 

Jeltsje Mulder

 

Sietze Veen

 

Koert Vondeling

 

 

Spelletjes

Janny Vondeling

 

Geert Veen

 

 

 Boek en Plaat

Oene Engberts

 

Thom Oosterloo

 

Anne Herder

 

Marten de Jong

 

 

Evenementen

Geert Veen

 

 

Historisch onderzoek

Rinze Lenstra

 

Thom Oosterloo

 

Piet Rooks

 

Jan Ennik

 

 

Redactie

Rinze Lenstra

 

Thom Oosterloo

 

Geert Veen

 

 

Facilitaire dienst

Grietje Tingen

 

Tini Vos

 

Geesje Herder

 

Janny Vondeling

 

Vroukje Vondeling

 

Blijke Euverman

 

Rein Poutsma
   

Openluchttheater

Anne Herder

 

Geert Veen

 

 

Cachot

 

 

Harry Smith

 

Corrie Zeilstra

 

Dineke Gruppen

 

 

 

Fedde v.d. Berg

   

Archief

Jan Ennik

 

Harry Smith

 

Thom Oosterloo

 

Geert Veen

  Marten de Jong

 

Liekele Stoker

   

Kerstmarkt

Johan Oosterloo

 

Marten de Jong

 

Gert Voortman

 

Olphert Pruntel

 

 

Interview

Geert Veen

 

 

Bestuur HVA

Henk Jongsma

 

Grietje Bergsma-Smit

 

Vroukje Vondeling

 

Marten de Jong

 

Thom Oosterloo

 

Koert Vondeling

  Gerard Oosterlaar
   
Veldnamen Fokke Zijlstra
  Tineke Meinsma
  Anne Dijkstra
  Jaap Joustra
  Erik Oosterlaar
   
Website HVA Geert Veen
 

Kees Tromp

 

Lezers/bezoekers van deze site, die foto's of ander materiaal aan onze vereniging ter beschikking willen stellen, kunnen kontakt opnemen met Archiefbeheer:

Historische Vereniging Appelscha e.o
G. Veen
M. van Eppelaan 45
8426 DR Appelscha