WELKOM

bij de Historische Vereniging Appelscha e.o.

De doelstelling is: het bevorderen van het vastleggen van de historie van Appelscha in de breedste zin van het woord. De Historische Vereniging Appelscha e.o. is ondergebracht in een vereniging. Deze noemt zich kortweg HVA.
De HVA is opgericht in april 2001 en telt ruim 875 leden. De vereniging is in het bezit van een eigen gebouw, waar activiteiten kunnen worden gehouden en dat tevens is ingericht als een soort museum.

Zij tracht de doelstelling te bereiken door:

- het creren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen
  de leden onderling en tussen leden en niet-leden;

- door kennisoverdracht en educatie;

- onderzoek te doen bij inwoners en ex-inwoners van Appelscha;

- onderzoek te doen in de beschikbare archieven.

 

Zaterdag 24 juni fietstocht langs monumenten WO II.

Aansluitend fietsen we naar de onderduikplaatsen in het Drents Friese Wold

Vertrek vanaf De Hoolten Klinte om 13.15 uur

Bosberg 1 , 8426 GJ Appelscha

Kosten leden 2.00, niet leden 4.00

 

Turfvaartdagen Appelscha in beeld: