WELKOM

bij de Historische Vereniging Appelscha e.o.

De doelstelling is: het bevorderen van het vastleggen van de historie van Appelscha in de breedste zin van het woord. De Historische Vereniging Appelscha e.o. is ondergebracht in een vereniging. Deze noemt zich kortweg HVA.
De HVA is opgericht in april 2001 en telt ruim 875 leden. De vereniging is in het bezit van een eigen gebouw, waar activiteiten kunnen worden gehouden en dat tevens is ingericht als een soort museum.

Zij tracht de doelstelling te bereiken door:

- het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen
  de leden onderling en tussen leden en niet-leden;

- door kennisoverdracht en educatie;

- onderzoek te doen bij inwoners en ex-inwoners van Appelscha;

- onderzoek te doen in de beschikbare archieven.

 


TERUGGAVE  voorverkoop Harm & Roelof.

 Wegens weersomstandigheden is de voorstelling van Harm & Roelof niet doorgegaan.

 Degenen die in de voorverkoop gekochte kaartjes van de voorstelling Harm & Roelof hebben, kunnen tegen inlevering van het kaartje het betaalde bedrag terug ontvangen.

 Dit kan op dinsdagochtend van 09.00 – 11.30 uur in de Hoolten Klinte of bij

Geert Veen,  M.v.Eppelaan 45 , tussen 17.00 en 18.00 uur.


 

Historische Vereniging

Appelscha e.o.

 PRESENTEERT

in de Hoolten Klinte Bosberg 1 8426 GJ

Zaterdag 23 september 2017

Inloopmiddag

 Deze middag, de eerste van de tweede helft 2017, kunt u fotoboeken inkijken en eventueel aanvullingen geven.

Verder liggen er mappen met “heul veul” nieuws van jaren geleden.

En wij gaan sowieso een DVD laten zien die beelden herbergt van het vroegere Riemsoord.

 

AANVANG: 14.00 uur

 

Toegang gratis