WELKOM

bij de Historische Vereniging Appelscha e.o.

De doelstelling is: het bevorderen van het vastleggen van de historie van Appelscha in de breedste zin van het woord. De Historische Vereniging Appelscha e.o. is ondergebracht in een vereniging. Deze noemt zich kortweg HVA.
De HVA is opgericht in april 2001 en telt ruim 875 leden. De vereniging is in het bezit van een eigen gebouw, waar activiteiten kunnen worden gehouden en dat tevens is ingericht als een soort museum.

Zij tracht de doelstelling te bereiken door:

- het creŽren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contacten tussen
  de leden onderling en tussen leden en niet-leden;

- door kennisoverdracht en educatie;

- onderzoek te doen bij inwoners en ex-inwoners van Appelscha;

- onderzoek te doen in de beschikbare archieven.

 


Een tijdje geleden, 9 september jl., organiseerde de Lionsclub Ooststellingwerf Appelstap, een wandeltocht in het Drents-Friese Wold. Langs de wandelroute was een grote banner van de Bergfeesten opgesteld. De HVA was verrast dat deze banner na afloop van Appelstap door de Lionsclub Ooststellingwerf aan haar werd geschonken.

 De banner hangt nu in de hal van de Hoolten Klinte. Bezoekers van de Hoolten Klinte worden hiermee op een bijzondere manier ontvangen.
Lionsclub Ooststellingwerf: nogmaals hartelijk dank voor deze bijzonder mooie banner!