NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Kalender 2020
Momenteel zijn veel verkopers bezig om de kalender voor 2020 deur aan deur te verkopen. Het kan zijn dat wij u niet thuis treffen. Daarom is het mogelijk om dinsdagmorgens tussen 09.00 - 11.30 tijdens onze vrijwilligersochtend in de Hoolten Klinte een kalender op te halen. Lukt dit niet, neem dan contact op met Koert Vondeling (432803). De kalender kost, evenals vorige jaren, slechts € 5,=! Natuurlijk kunnen we u de kalender ook via de post toesturen: maak dan € 8,32 (incl. verzendkosten) over op NL25Rabo0303545585 o.v.v. naam en adres.

---

Foto's nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Klik hier

---

STEM OP ONS PROJECT "DIGITALE WANDELROUTE KALE DUINEN"
14 JULI TUSSEN 15.00 - 19.00 UUR OP DE BOERESTREEK IN APPELSCHA


De Historische Vereniging Appelscha e.o. heeft een subsidieaanvraag ingediend bij Fonds Ooststellingwerf voor het project "Digitale wandelroute Kale Duinen". Tijdens de wandelroute, die via een app offline kan worden gelopen, krijgen inwoners van Appelscha en Ooststellingwerf, toeristen en basisschoolkinderen op een speelse en informatieve wijze informatie over de geschiedenis van het landschap, de flora en fauna van het gebied en de lokale geschiedenis van Appelscha.

Vrijdag 14 juli is de Publieksdag op de Boerestreek in Appelscha. Van 15.00 - 19.00 uur kunnen inwoners van Ooststellingwerf hun steun geven aan twee projecten. Hiervoor heeft u een stempas nodig, die u vóór 9 juli moet aanvragen. Dit kan via deze link of d.m.v. de bon die op de gemeentepagina in de streekbladen staat. Op 14 juli ontvangt u op vertoon van uw stempas én identiteitsbewijs een stemformulier en kunt u op twee projecten stemmen.

In onderstaand PDF document vindt u nadere informatie over ons project "Digitale wandelroute Kale Duinen".

Wij hopen dat onze leden en natuurlijk ook andere inwoners van Ooststellingwerf ons een warm hart toedragen door op ons project te stemmen.

Projectinformatie Digitale wandelroute Kale Duinen.