LIDMAATSCHAP

Is uw belangstelling gewekt, word dan lid van onze vereniging.

U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt vier maal per jaar ons kwartaalblad de "Zoolstede", verenigingsblad van de HVA met daarbij de nieuwsbrieven. Bovendien kunt u gratis ons clubgebouw De Hoolten Klinte, aan de Bosberg 1 te Appelscha, bezoeken. Dit allemaal bij automatische betaling voor de prijs van € 15,= per jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan schriftelijk vóór 1 december bij het secretariaat.