DUINEN ZATHE

In 1858 werd aan de Boerestreek, het toenmalige centrum van Appelscha, gestart met een zogeheten “uitspanning” waar dagjesmensen een rustpunt vonden. Daaraan werd als naam gegeven: Duinen Zathe. Na verloop van tijd werd daarbij door opeenvolgende eigenaren onder meer een speeltuin gerealiseerd, die uiteindelijk werd uitgebreid tot een Pretpark. Het gevolg was, dat door die ontwikkeling de Boerestreek hèt toeristisch centrum van zuidoost Friesland werd.

Het huidige, vele malen groter en om die reden verplaatste Attractiepark “Duinen Zathe”, kent dus een voorganger met een interessante geschiedenis. Om dat verleden te benadrukken en daarnaast ook de geschiedenis van Appelscha in ruimere zin in beeld te brengen, is, als resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de Historische Vereniging Appelscha e.o. en de directie van het Attractiepark, in het hoofdgebouw van het park een expositieruimte ingericht.

Deze expositieruimte heeft als doel, het promoten van de Historische Vereniging Appelscha e.o. in relatie tot de voorgeschiedenis van het huidige Attractiepark “Duinen Zathe”. Daarnaast worden in deze ruimte aan de bezoekers wisselende tentoonstellingen aangeboden.