BESTUUR

Samenstelling bestuur Historische Vereniging Appelscha e.o.

  Voorzitter: S. de Boer *
  Secretaris: A. Zeilstra
  Penningmeester: G. Oosterlaar
  Plv. voorzitter: Th. Oosterloo
  Lid: M. de Jong
  K. Vondeling
  G. Bergsma-Smit
* In afwachting van goedkeuring door de leden tijdens de ledenvergadering in maart 2019

Klik hier voor nieuws van het bestuur.

Verenigingszaken:

Inzien stukken betreffende de HVA:

Alle bestanden zijn in PDF formaat en te lezen met o.a. Acrobat reader.