BESTUUR

Samenstelling bestuur Historische Vereniging Appelscha e.o.

  Voorzitter: S. de Boer
  Secretaris: A. Zeilstra
  Penningmeester: H. van der Meer-Hoogenberg
  Plv. voorzitter: Th. Oosterloo
  Lid: M. de Jong
  K. Vondeling
  F. Dijkstra


Klik hier voor nieuws van het bestuur.

Verenigingszaken:

Inzien stukken betreffende de HVA:

Alle bestanden zijn in PDF formaat en te lezen met o.a. Acrobat reader.