Samenstelling bestuur Historische Vereniging Appelscha e.o.

Bestuur van het eerste uur. Van links naar rechts:
Johan Oosterloo, Wiebe de Jong, Koert Vondeling,
Henk Jongsma, Ed Beer, Sietse Oldersma en Henk van Buiten

 

 

Nieuws van het bestuur:

Klik hier voor nieuws
 

Uitslag verloting dec 2016

Verenigingszaken:

Hier kunt u de stukken betreffende de HVA inzien:

Statuten

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement aanv.

Alle bestanden zijn in PDF formaat en te lezen met o.a. Acrobat reader.

 

FunctieNaam
VoorzitterHenk Jongsma
Secretaris Akkie Zeilstra
Penningmeester Gerard Oosterlaar
Lid Grietje Bergsma-Smit
Lid (Plv.  vz.) Thom Oosterloo
Lid Marten de Jong
Lid Koert Vondeling