Inhoud van De Zoolstede, 2001 t/m 2014

 

Nummer 2001-0

 

Artikelen: auteurs en titels

Groot, Klaas de           Het cachot

Groot, Klaas de           De geschiedenis van VZOS

Jansen, F                     Onderduikers

Jong, Wiebe de            De “veertien zoolsteden”van Appelscha

Jong, Wiebe de            De oudste cultuur in de zand-en veengebieden van Friesland

Jongsma, Henk            Introductie HVA & O

Lenstra, Rinze             De openlegging van de veengebieden bij Appelscha

Oosterloo, Johan         De Drentseweg

Oosterloo, Johan         Het kampeerterrein van de Stichting tot Vrijheidsbezinning

Oosterloo, Johan         Harm Dekker, schaapherder in Oud Appelscha

 

Dit was de eerste uitgave van ons tijdschrift na de oprichtingsdatum, verder zijn er dit jaar geen meerdere uitgaven geweest.

 

Nummer 2002-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Beer, Ed                      De vaste

Beer, Ed                     Appelscha in 1945

Buiten, Henk van        Op zoek naar

Ennik, Jan E                De bergfeesten te Appelscha 1859-1864

Fen Fryske Groun       Honderdjarig bestaan van Appelscha 1827-1927

Groot, Klaas de           De geschiedenis van de Chr.muziekvereniging Laudando (1907-2002)

Jansen, F                      Oorlogsbelevenissen van Arend Oosting

Jong, Wiebe de            Ontstaan en beginperiode van het oude Appelsche (1050-1600)

 

Vaste rubrieken:

Twee “historische”raadseltjes

Vondeling, Koert        Toen en nu (Compagnonshotel)

 

Nummer 2002-2

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Boer mevr. de              Reglement van de buurtschap Oud Appelscha bij overlijden

Buiten, Henk van        Meester Anje Lok ( 1903-1944)

Gedicht met foto’s      Het eeuwfeest van Appelscha (1927)

Groot, Klaas de           Geschiedenis van de brandweer van Appelscha

Jansen, F                      Verzetswerk

Oosterloo, Johan         Historisch onderzoek door Dr.J.Schuur

Oosterloo, Johan         De laatste oorlogsweek Harm Hulst

Oosterloo, Johan         Maurits van Eppen

Oosterloo, Johan         Een lijkdeur in Oud Appelscha

Rinks, Wiebe              Klooster in Appelscha Lux Mundi (’s werelds licht) geheten?

Zwart, A                      De Coöperatieve Boerenleenbank “Appelscha”

 

Vaste rubrieken:

Vondeling, Koert        Toen en nu (Vaart NZ 93)

 

Nummer 2002-3

 

Artikelen: auteurs en titels

Drie recente feestfoto’s

Lenstra,Rinze                          de doopsgezinde gemeente van Appelscha

Oost, Johannes D        Appelscha en zijn zuivelfabriek

Oosterloo, Henk          Voedselhulp van Noord Nederland aan Amsterdam (1944-1945)

Oosterloo, Johan         Oorlogsbelevenissen met Albert Weerman

Rinks, Wiebe               Klooster Lux Mundi in Appelscha deel 2

 

Vaste rubrieken:

Twee oude foto’s ( wie weet de namen?)

Vondeling, Koert        Toen en nu (cafe Diligentia)

 

Nummer 2002-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        Een mooie dorpsnaam

Buiten, Henk van        voorgeschiedenis stichting van o.l.s van Ravenswoud

Buiten, Henk van        Joodse werkkampen

Buiten, Wietse van      Schaatstochten op de Wijken tussen Appelscha en Ravenswoud

Koops, Jan                   “Past op uwe neuzen” Appelscha los van gemeente Ooststellingwerf?

Oosterloo, Johan         Evacués op de Kikkerspolle

Rinks, Wiebe               Appelsche in de periode 1500-1700

Rinks, Wiebe               Toneelvereniging “Vriendenkring” 1888-1928

Sloot, Sjoerd R            Langedieke in vrogger tied (deel 1)

 

Vaste rubrieken:

Oude foto’s                (Gymnastiekver.Friso en Dorpsgezicht Appelscha Boven)

Vondeling, Koert         Toen en nu (schaapherder op de hei)

 

Nummer 2003-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        Oproep

Buiten, Wietse van      De 11 Wijkentocht 1946

Groot, Klaas de           Uit de voetbalgeschiedenis van Appelscha

Lenstra, Rinze             De “Afscheiding van   1836”

Lenstra, Rinze             De betekenis van een eeuw turfwinning in Appelscha

Oord, Niek van           Jodenkampen, het begin van het einde

Oosterloo, Henk          Appelscha, een agrarisch dorp

Oosterloo, Siebe          De Oldersma’s van Appelscha

Rinks, Wiebe               Appelsche van 1700-1800 (deel 1)

Sloot, Sjoerd               Langedieke in vrogger tied ( deel 2)

 

Vaste rubrieken:

Vondeling, Koert        Toen en nu (zandduinen bij Appelscha)

 

Nummer 2003-2

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        Openluchttheater Appelscha

Oord, Niek van           Jodenkampen definitief uit de vergetelheid gehaald

Oosterloo, Henk          De bebossing van Appelscha

Oosterloo, Johan         Atze Dijkstra (1912- 1986)

Oosterloo, Siebe          Augustinus State, een monumentaal gezicht

Rinks, Wiebe               Appelsche in de periode 1700-1800 (deel 2)

Sloot, Sjoerd               Langedieke in vrogger tied (deel 3)

Tol, Frans                    Het graven van wijken voor turfafvoer

Walle, Jan van der       De bevrijding van Appelscha in april 1945

 

Vaste rubrieken:

Vondeling, Koert        Toen en nu het bosbad van Appelscha (1934)

 

Nummer 2003-3

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        Wonen

Buiten, Henk van        Vandaag: zaterdag 13 sept.2003 – 13.00-15.15 uur

Oosterloo, Henk          De agrarische ontwikkeling 1900-1945

Oosterloo, Siebe          Wat de naam Appelscha werkelijk betekent

Oosterloo, Siebe          De Mulders van Appelscha

Oosterloo, Thom         Atze Dijkstra als imker

Rinks, Wiebe               Appelscha in de periode 1700-1800 (deel 3)

Sloot, Sjoerd               Langedieke in vrogger tied (deel 4)

Walle, Jan van der       De bevrijding van Appelscha in april 1945 (deel 2)

 

Vaste rubrieken:

Oude foto’s                (Boerderij Pake Dongstra en O.L.S klas 5-7  in 1939)

Reacties van lezers

Vondeling, Koert        Toen en nu (“Us Blau Hiem”)

 

Nummer 2003-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Een propagandareis over het ijs

Oosterloo, Henk          De ontwikkeling in de landbouw na 1890

Oosterloo, Johan         Kamp Ybenhaer

Oosterloo, Johan         Arbeidsdienst in kamp Aekinga

Oosterloo, Siebe          Hendrik Louwes van Ravenswoud

Rinks, Wiebe               Zathe en Landen “Het Hoogveen”Zoolstede nr.1

Rinks, Wiebe               Appelsche in de 18-de eeuw (deel 4)

Sloot, Sjoerd               Langedieke in vrogger tied (deel 5)

Vent, Otto de                          Geschiedenis van Fochteloo in vogelvlucht

Walle, Jan van der       De bevrijding van Appelscha april 1945 (deel 3)

Wieling, Jaap               Werkgroep “Verzamelingen” zoekt oude kaarten

 

Vaste rubrieken:

Oude foto’s                 (Spelers/speelsters van een openluchtspel)

Reacties van lezers

 

Nummer 2004-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Oosterloo, Henk          De toenemende mechanisatie in de landbouw

Oosterloo, Johan         Kamp “Aekinga” en de Arbeidsdienst

Oosterloo, Johan         Bronnen van de geschiedenis

Reinders, Sander         Dropping/landing Franse parachutisten in Haulerwijk

Rinks, Wiebe               Over de “schoele”van Appelsche

Rinks, Wiebe               Appelsche rondom 1800 (1780-1820)

Sloot, Sjoerd               Langedieke in vrogger tied (deel 6 )

Walle, Jan van der       De bevrijding van Appelscha in april 1945 (deel 4)

 

Vaste rubrieken:

Oude foto                    werknemers SBB

Vondeling, Koert        Toen en nu (Boerenleenbank)

 

Nummer 2004-2

 

Artikelen: auteurs en titels

Atlas met kaarten van Drenthe

Dijkstra, Willem          Een klein verhaaltje over “Langedieke”

Een aantal dorpsbeschrijvingen anno 1875

Oosterloo, Siebe          Van Pool tot Pool

Oosterloo, Siebe          Holten Klinte of Holten Klinke?

Oosterloo, Thom         Belastingoproer of doodgewone rel?

Oosterloo, Thom         Imker Hendrik Leertouwer

Rinks, Wiebe               Voorgeschiedenis van de verveningen van Appelscha (deel 1)

Sloot, Sjoerd               Langedieke in vrogger tied ( deel 7 )

Vent, Otto de                          Herstel Fochteloo Verlaat

 

Vaste rubrieken:

Oude foto’s                (Twee onbekende foto’s van woningen)

Vondeling, Koert        Toen en nu (cafe Diligentia)

 

Nummer 2004-3

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        Wonen (deel 2)

Oosterloo, Henk          Albert Jans Oosterloo

Oosterloo, Johan         Geschiedenis internaat Aekinga periode Frens 1953-1976

Oosterloo, Johan         Problemen rond de bouw Pastorie te Appelscha

Oosterloo, Johan         Het Joustra Huusien an de Olde Scheid

Oosterloo, Johan         Boswachter van Emst

Oosterloo, Johan         De laatste scheper in het Fochteloerveen

Rinks, Wiebe               Appelscha in de beginperiode van de 19-de eeuw (deel 2)

 

Vaste rubrieken:

Oude foto’s                (korfbalclub Vitesse)

Vondeling, Koert        Toen en nu ( Duinen Zathe)

 

Nummer 2004-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        Wonen (deel 3)

Lenstra, Rinze             Het beheer van de Opsterlandse Veencompagnie

Oosterloo, Johan         Houthandel Welles in Appelscha

Oosterloo, Johan         Oude tractoren en dorsmachines

Oosterloo, Johan         Veenboekweit

Rinks, Wiebe               Het nieuwe veenkoloniale Appelscha in de 19-de eeuw (deel 1)

Speelman, J                 De huisslachter

 

Vaste rubrieken:

Oude foto                   (korfbalclub “Vitesse” 1934)

Oproep aan lezers

Reacties van lezers    

Vondeling, Koert        Toen en nu (schaapherder Maurits van Eppe)

 

Nummer 2005-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Baaiman-Veenstra, Sietske      Drie bommen kwamen neer bij ons huis in Oude Willem

Bergveld, H.J.                         Gedichten

Buiten, Henk van                    Terhorne, 11 november 1944

Oosterloo, Johan                     Aan Arend Oosting hebben we ons leven te danken

Oosterloo, Johan                     van Emst (deel 2)

Oosterloo, Johan                     Herinneringen van mevr. van der Sluis

Oosterloo, Johan                     Wim Wolven arbeidsdienst in kamp Aekinga 1944

Oosterloo, Johan                     Oproep

Veen, Geert                             Belevenissen/ervaringen in de Tweede Wereldoorlog

 

Vaste rubrieken:

Redactie                                  Oproep

Vondeling, Koert                    Toen en nu (zestig jaar bevrijding)

 

Nummer 2005-2

 

Artikelen: auteurs en titels

Ennik, Jan                    Mit de kiekkast deur Appelsche

Interview –                 dhr. En mevr. Wijshake

Rinks, Wiebe               Het nieuwe veenkoloniale Appelscha in 19-de eeuw (deel 2)

Rinks, Wiebe               Appelsche en de periode van de Franse inlijving (1795-1815)

Vent, Otto de                          Weg uit het “natte bos”

 

Vaste rubrieken:

Oude foto                    Wilde zwijnenjacht

Oude foto’s                 Chr.lagere school)

Vondeling, Koert        Toen en nu (theehuis de Boschberg)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1905)

 

Nummer 2005-3

 

Artikelen; auteurs en titels

Buiten, Henk van        Portretten van de fam. Lyklama ŕ Nyholt

Hete ovens                  foto’s bakkerijen

Huisman, Ernst            De oude Adam

Lageweg, Y.J. van de  De Hervormde Gemeente van Appelscha

Oosterloo, Johan         Geen tuberculose, toch in het sanatorium

Rinks, Wiebe               Het nieuwe veenkoloniale Appelscha in de 19-de eeuw (deel 3)

Veen, Geert                 Interview mevr.A.de Boer- Jongsma

Veen, Geert                 Melkrijden in de vorige eeuw

Vondeling, Vroukje    Interview met dhr.Jouke Jongsma

Vries, Attie de             Interview mevr. Griet Fokkema-Wieling

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken (hoe schrijf ik geschiedenis)

Oude foto                    zwijnenjacht

Oude foto                    Chr.Lagere school vaart ZZ

Oude foto’s                 Meeuwenpoel 1941

Vondeling, Koert        Toen en nu (langs de Vaart)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1905)

 

Nummer 2005-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Lagewerf, Y.J             De Hervormde Gemeente van Appelscha

Leekstertak en andere vervoerders door J.S.Giezen

Lenstra, Rinze             Totstandkoming huidige grens tussen Zuid-Oost Friesland en Drenthe

Veen, Geert                 Kruidenier in de vorige eeuw

Veen, Geert                 Middenstander in de vorige eeuw

Veen, Geert                 Wonen en werken in het Fochteloerveen

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken (Archeologie van de Stellingwerven)

Reacties van lezers

Vondeling, Koert        Toen en nu (Pension Bosch en Duin)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1905)

 

Nummer 2006-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Jongsma, Henk            Historische Vereniging Appelscha e.o 5 jarig jubileum

Kooistra, Franke          Interview het leven van Sietske de Vries- Wieldraayer

Lageweg, Y.J van de   De Hervormde Gemeente in Appelscha (deel 3)

Leekstertak en andere vervoerders door J.S.Giezen

Lenstra, Rinze             Conflict Jochum J.Posthumus met college B en W Ooststellingwerf

Veen, Geert                 Interview De Zaai en Pootgoed Cooperatie (ZPC) in de vorige eeuw

Veen, Geert                 Interview fam.Eisenga een geslacht van kaashandelaren

Veen, Geert                 Interview Toneelvereniging “Vriendenkring”

Vos, Jakob                   Een Amsterdammer als schaapherder Maurits van Eppe (1836-1913)

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken (militair-topografische kaarten van Nrd. Nederl (1819-1829)

Vondeling, Koert        Toen en nu (Appelscha Boven)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1906)

 

Nummer 2006-2

 

Artikelen: auteurs en titels

De laatste tram uit Appelscha

Karstkarel, Peter          Gouden erfgoed van Fochteloo

Lageweg, Y.J. van de  De Hervormde Gemeente van Appelscha (deel 4)

Oosterloo, Johan         Johannes Blomsma, de melkvaarder

Oosterloo, Johan         fam. Tuinbeek, winkelier aan de Boslaan

Rinks, Wiebe               Het hongerproces van Appelscha (deel 1)

Smith-Jager, Sjoek      Pension Bos en Duin

Veen, Geert                 Thijs van der Veen grondlegger van de Coöperatiewinkel in Appelscha

Vent, Otto de                          Boer (1820) en een schoolmeester(1870)over toekomst van Fochteloo

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken (hoe schrijf ik geschiedenis)

Vondeling, Koert        Toen en nu (gereformeerde kerk met pastorie)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1906)

 

Nummer 2006-3

 

Artikelen:  auteurs en titels

Lageweg, Y.J. van de  De Hervormde Gemeente van Appelscha (deel 5)

Oosterloo, Henk          De Wezel

Oosterloo, Johan         Koerierster voor de Knokploeg Noord-Drenthe

Oosterloo, Johan         Turfstrooiselfabrieken in het Fochteloerveen

Rinks, Wiebe              Het hongerproces van Appelscha (deel 2)

Veen, Geert                 Grepen uit het leven van Wobbe van Vondel

Veen, Geert                 Interview met Grietje Dorenbos-de Jong uit de Willemstad

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken “Ik ben blij dat er nog wat overgebleven is” (Turfstrooiselfabr)

Vondeling, Koert        Toen en nu (dorpsgezicht vaart ZZ)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1906)

 

Nummer 2006-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Laan, P van der           Het begin van de school met de Bijbel te Appelscha

Lageweg, Y.J                          De Hervormde Gemeente van Appelscha (deel 6)

Lenstra, Rinze             Vestiging Fries sanatorium van Joure naar Appelscha

Pander, Jan                  Appelscha en Antje Pander

Redactie                      Turfstrooiselfabrieken in het Fochteloerveen

Veen, Geert                 Johannes Leertouwer een markante Appelschaster  

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken (lokale geschiedenis tussen lering en vermaak)

Vondeling, Koert        Toen en nu (langs de Vaart omstreeks 1910)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1906)

 

Nummer 2007-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Lageweg,Y.J van de  De Hervormde Gemeente van Appelscha

Oosterloo, Henk          Het gat van Jan Kamer

Oosterloo,Henk /Johan  Koerierswerk 1944

Oosterloo, Johan         Het Wijkgraven, zwaar werk en veel drank

Veen, Geert                 Zonder transport staat alles stil

Veen, Geert                 Interview Jappe Bosma- van der Duin

Vondel v. Wietze Jan  Herinneringen

Zantinge, Herman       Jo de Haas en Appelscha

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken (Friesland, wees zacht voor mij)

Oude foto                    fam.Oosterloo aan de Drentseweg

Vondeling, Koert        Toen en nu (langs de Vaart)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1907)

 

Nummer 2007-2

 

Artikelen: auteurs en titels

Friso, Folkert               De Leemdijk

Geertsma, Sytze          Herinneringen aan mijn oom Sierd Geertsma

Lageweg, Y.J.van de   De Hervormde Gemeente van Appelscha (deel 8)

Leeuwarder Courant  Recreatie door de jaren heen in Appelscha

Oosterloo, Henk          Drentseweg als verbinding tussen Friesland en Drenthe

Oosterloo, Thom         Reactie van lezers

Rooks, Piet                  Merkwaardige boekenverzameling uit de Smidslaan

Veen, Geert                 Interview Albert Nip, meer dan een halve eeuw kapper

 

Vaste rubrieken:

Oude foto                    Openbare Lagere School Appelscha Beneden

Vondeling, Koert        Toen en nu (Appelscha langs de Vaart)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1907)

 

Nummer 2007-3

 

Artikelen: auteurs en titels

Broekstra, Joop           Mijn vader Johannes Broekstra

Hoekstra, Teun            Allerlei jeugdherinneringen

Lageweg, Y.J van de   De Hervormde Gemeente in Appelscha (deel 9)

Lenstra, Rinze             Herman van Ritbergen, de “keiensjouwer”

Oosterloo, Henk          De Hervormde kerk in de jaren 1929-1936

Redactie                      Het hoogste punt van Friesland

Schaaf, Sjoerd van de  De Heraut (deel 1)

Vent, Otto de                          Oud worden in Fochteloo

Veen, Geert                 De tijd schrijdt voort

 

Vaste rubrieken:

Oude foto                   Zanggroep “Zang en vriendschap”

Redactie                      Reactie van lezers

Vondeling, Koert        Toen en nu (dorpsgezicht)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1907)

 

Nummer 2007-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Bloemhoff, Henk        H.J.Bergveld, Stellingwarver schriever van Appelsche

Hoekstra, Teun            Allerlei jeugdherinneringen

Lageweg, Y.J van de   De Hervormde Gemeente van Appelscha (deel 10) slot

Lenstra, Rinze             Appelscha als industriekern, 1950-1959

Schaaf, Sjoerd van der De Heraut van Appelscha (deel 2) slot

Veen, Geert                 Wel en wee in de vorige eeuw uit het leven van Wobbe Oldersma

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken De zwarte wagon. Verraders in Friesland

Oude foto                    Muziekgroep Arcadia

Vondeling, Koert        toen en nu ( Vaart NZ 52/53)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1907)

 

Nummer 2008-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        De fatale nacht van 19 op 20 mei 1944

Buiten, Wietse van      De rampzalige nacht in 1944

Broekstra, Joop           De man die naar Indie ging en nooit terugkwam

Hoekstra, Teun           Allerlei jeugdherinneringen

Lok, Jannie                  Meester Lok, mijn vader, slachtoffer van een Silbertanne-moord

Nw OoststellingwerverDe jacht op een wild varken

Veen, Geert                 Wel en wee in de vorige eeuw uit het leven van Wobbe Oldersma (slot)

Veenstra, Wil/Evert     Ravenswoud toen en nu ( deel 1)

 

Vaste rubrieken:

Oude foto                    groep vakantiegangers met Rense (Korfie) van der Veen)

Vondeling, Koert        Toen en nu ( Stokersverlaat Vaart NZ)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1908)

 

Nummer 2008-2

 

Artikelen: auteurs en titels

Mulder, Jeltsje             Sipke Teijema

Oosterloo, Johan         De Posthoorn

Oosterloo, Johan         In de schienwarpers

Veen, Geert                 De  bakkerij van Anne en Mina van der Veen

Veenstra, Wil/ Evert    Ravenswoud: toen en nu.  (deel 2) 

Vent, Otto de                          Een plezierreisje met de trein naar Arnhem in 1868

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken Friese plaatsnamen,steden,dorpen en gehuchten

Oude foto                    toneelclub “Nut en genoegen”

Vondeling, Koert        Toen en nu ( Boslaan)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1908)

 

Nummer 2008-3

 

Artikelen: auteurs en titels

Hoekstra, Teun            Allerlei jeugdherinneringen

Oosterloo, Johan         De stichting begraafplaatsen Appelscha en Langedijke

Oosterloo, Johan         Enkele aanvullingen op De Posthoorn

Veen, Geert                 Jan S.Veenma een streng en rechtvaardig man

Veen, Geert                 Een halve eeuw leven en werken op de boerderij

Veenstra, Wil/ Evert    Ravenswoud toe en nu ( deel 3)

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde

Oude foto’s                 Dansfoto begin jaren ‘60

Vondeling, Koert        Toen en nu (boswachterswoning Terwisscha 6)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha (1908)

 

Nummer 2008-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Haan, Henk de            De geschiedenis van Duinen Zathe van 1900-1980

Hoekstra, Teun            Allerlei jeugdherinneringen

Oosterloo, Henk          Waar woonden de nazaten van Jacob Alberts Oosterloo?

Veen, Geert                 Het verleden van “All American”

Veenstra, Wil/ Evert    Ravenswoud toen en nu (deel 4)

 

Vaste rubrieken:

Oude foto’s                 Dansgroep Appelscha Derde Wijk 1936-1945

Vondeling, Koert        Toen en nu ( Augustinus State Vaart ZZ 80)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha ( 1908)

 

 

Nummer 2009-1

 

Artikelen: auteurs en titels

Grupstra, R                  Herinneringen (deel 1)

Oosterloo, Johan         Lenie Helder-Eilander op vakantie in Appelscha

Veen, Geert                 Interview Het leven van Martje Oosterga-Trul

Veenstra, Wil/ Evert    Ravenswoud toen en nu (deel 5) slot

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken Waar blijft de tijd – 1000 jaar Friese Wouden

Oude foto’s                 Tweede elftal v.v. Stânfries

Vondeling, Koert        Toen en nu ( Boerderij Bruggelaan 62)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha ( 1909)

 

Nummer 2009-2

 

Artikelen: auteurs en titels

Buiten, Henk van        Het Openluchttheater te Appelscha

Buiten, Henk van        Piet van Praag

Broekstra, Joop           Papierknipkunst

Grupstra, R                  Herinneringen (deel 2)

Rooks, Piet                  Het oude boerenhuis in Appelscha e.o.

Veen, Geert                 Reis door de tijd met Rinse (Korfie) van der Veen

 

Vaste rubrieken:

Oude foto                    Uitje naar Volendam 1955

Vondeling, Koert        Toen en nu ( Dorpsgezicht nabij Vaart ZZ 66)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha ( 1909)

 

Nummer 2009-3

 

Artikelen: auteurs en titels

Grupstra, R                  Herinneringen (deel 3) slot

Rooks, Piet                  Eikencultuur rond Appelsche

Veen, Geert                 Wonen in “All American”

Veen, Geert                 Interview Frans Kamphuis, herinneringen zwembad Appelscha

Westerhof, Jannes       Sietze Oldersma: “Dit plak dot me wat”

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken Rode boegbeelden in Schoterland

Oude foto                    Chr.Lagere School 1936 en O.L.S Appelscha Beneden 1948-1950

Vondeling, Koert        Toen en nu (Kampeerboerderij van Rozen,Terwisscha 17)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha ( 1909)

 

Nummer 2009-4

 

Artikelen: auteurs en titels

Hoonstra, Harm           Allerlei wetenswaardigheden

Jong, Wiebe R. de       De fam. Oost van de oude Drentseweg

Mulder, Gerke P.         De oolde meule van Appelsche

Rooks, Piet                  Het arme “rijke”leven in Appelsche 1

Veen, Geert                 Schaafsma, van vervoer over water naar transport over de weg

Vent, Otto de                          Het boterfabriekje van Fochteloo 1895-1907

 

Vaste rubrieken:

Lenstra, Rinze             Boeken De Bosatlas van Fryslân

Oude foto’s                 O.L.S Appelscha Derde Wijk en O.L.S Appelscha Beneden 1918

Vondeling, Koert        Toen en nu ( de Uitkijktoren)

Vos, Jakob                   Nieuws uit Appelscha ( 1909)

 

Nummer 2010-1/2

Thema Oorlog en Bezetting 1940-1945

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Bottenberg-Drenth     De bevrijding van Appelscha op 13 april 1945

Bult, Roelof               Paardenvordering op 5 februari 1945

Heeroma, Sake           De oorlog in Fochteloo

Hoekstra,Teun            Allerlei jeugdherinneringen

Hoogeveen, Jantje      Onderduikers in Fochteloo

Leeuwen v, P.J           Ondergedoken in het Fries Volkssanatorium           

Lenstra, Rinze                        Omgekomen inwoners van Appelscha, 1940-1945

Lenstra, Rinze                        Appelscha tijdens de Tweede Wereldoorlog

Oosterloo, Johan        De Duitse Luchtwacht aan de Drentseweg

Rozen v, Hendrik       De Fochtel tiedens de bezetting

Veen, Geert                Te werk gesteld in Duitsland Gradus Pool

Zandbergen,Lammert Oorlogsherinneringen

 

Nummer 2010-3

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Boonstra Appie          Interview met Jannie v.d.Schootbrugge-Boonstra

Goslinga Marc            Vroege Bergfeest fotografie in Appelscha 1860

Rooks Piet                  Het “armere” rijke leven in Appelsche 2

Veenstra Anne           Het geslacht van Riezen

 

Vaste rubrieken:

 

Lenstra Rinze             Boek Alie Alberts “150 Jaar Eilewijk te Haulerwijk”

Oude foto’s                Brandweerkorps Appelscha omstreeks 1970

Vent de Otto              Nieuws uit Fochteloo gelezen in Ooststellingwerver januari-juni 1910

Vondeling Koert        Toen en Nu Cafe Duinen Zathe tijdens de jaren 1930

 

                                   

 

Nummer 2010-4

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Haan de.Arend           Wonen in de Willemstad

Lenstra Rinze             Hoe een “ramp”voor Appelscha werd voorkomen.

Rooks Piet                  Het “armere” rijke leven in Appelsche 3 (slot)

Veen Geert                 Struinen door het Fochteloerveen door Jaap van Veenen

 

Lied:                          

                                   Ode aan Appelscha. Gedicht n.a.v.125 jarig bestaan Appelscha (1952)

 

Vaste rubrieken:

 

Lenstra Rinze             Boek Gerke P.Mulder, Bijdrage tot de geschiedenis van een oude

                                   Stellingwerfse Boerengemeenschap, Oldeberkoop 2010.

Vent de Otto              Nieuws uit Fochteloo gelezen in Ooststellingwerver juli-dec 1910.

Vondeling Koert        Toen en Nu, de Kerkhofslaan (1915) nu Oosterse Es.

 

Oude foto’s                Lunchroom Boslust in Appelscha

                                   Openbare Lagere School in Fochteloo

 

 

Nummer 2011-1

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Jongsma Henk            Tien jaar Hist.Ver. Appelscha e.o. ( 2001- 2011)

Oosterloo Thom         Zoolstede 2001- 2011

Veen Geert                 Terugblik op 10 jaar Historische .Vereniging Appelscha e.o.

 

Vaste rubrieken

 

Lenstra Rinze             Janneke Liemburg, Fedde Schurer 1898-1968 . Biografie van een

                                   Friese Koerier Leeuwarden 2010.

Oosterloo Thom         Oude foto Siebe de Haan en Aaltje Moes omstreeks 1941

Vent de Otto              Nieuws uit Fochteloo gelezen in Ooststellingwerver (Januari-Juli 1911)

Vondeling Koert        Toen en Nu het winkeltje/café van Zoer in Oud Appelscha.

 

Nummer 2011-2

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Elmers Piet                 Terugblik op mijn lagere schooltijd

Hamstra Jan                CBS De Mandenbrink 1985-1996

Laan v.d.P                  De school met de Bijbel 1956-1985

Lenstra Rinze             Christelijk Onderwijs in Appelscha

Nicolai-Hoekstra C    Mijn tijd CBS 1976-1984

Rooks Piet                  Herinneringen aan de Christelijke School

 

Vaste rubrieken

Lenstra Rinze             Sluipmoordenaars van Inger Schaap

                                   De Silbertanne-moorden in Nederland 1943-1944

Oude foto’s                Wandel-en korfbalclub sportvereniging Friso

Vent de Otto              Nieuws uit Fochteloo gelezen in Ooststellingwerver (april-juni 1911)

Vondeling Koert        Toen en Nu , de Zandvlakte in Appelscha

 

Nummer 2011-3

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Oldersma Lous           Juffrouw Prop- Alberda

Oosterkamp Jan          Kampen Ybenheer & Oranje deel I

Oosterloo Johan         Vakantie in Appelscha tijdens WO II

Rooks Piet                  “Smildiger Roet” een lastig onkruid

Tromp Kees                Schoonmaken OLS school Vaart ZZ

Veen Geert                 Juffrouw Prop-Alberda (samen met Lous Oldersma)

Veen Geert                 Oepke Bergsma vertelt over zijn leven

 

Vaste rubrieken

 

Lenstra Rinze             Woudboerderijtjes, kleine boeren op Friese zandgrond Bauke Boersma

Oude foto                   Toneelvereniging “Augustinus”

Vondeling Koert        Toen en Nu Vaart ZZ 36

 

Aanvullende gegevens Namen van personen bij foto’s Zoolstede 2011-2 

 

Nummer 2011-4

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Rooks Piet                  Verdween God uit Appelscha?

Oosterkamp Jan          De geschiedenis van de Ybenhaer en Oranje in Fochteloo II

Veenstra Anne           Auke en Antje 30 jaar getrouwd

Veen Geert                 Wetenswaardigheden van Harm Hoonstra

                       

Vaste rubrieken

 

Vent de Otto              Nieuws uit Fochteloo. Voor u gelezen in de Ooststellingwerver

                                   september-december 1911

                                   De familie Schaafsma

Lenstra Rinze             P.Karstkarel, alle Middeleeuwse kerken in Friesland          

Vondeling Koert        De Boslaan in 1930

 

Nummer 2012-1

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Oosterkamp Jan          De geschiedenis van Ybenhaer en Oranje III

Veen Geert                 Canadahoeve

Veenstra Anne           Jeugdherinneringen Ravenswoud

 

Vaste rubrieken

 

Veen Geert         Nieuws uit Appelscha voor u gelezen in Prov.Drentsche Asser Courant

                            (januari-maart 1910)

     Dansgroep Duinen Zathe 1945-1946

Lenstra Rinze      Pittoreske reis door Friesland van P.-J.Gauthier-Stirum

Vondeling Koert  De Christelijke School in Appelscha

 

Nummer 2012-2

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Lenstra Rinze             “Afschuiven” van armen

Oosterkamp Jan          Geschiedenis van de kampen Ybenhear en Oranje Deel IV

Veen Geert                 Het Canadameer

Vries de Bruno           Brief uit Eerbeek

 

Vaste rubrieken

 

Lenstra Rinze             Opstand in de turf door Kerst Huisman

Oude foto’s                Openbare lagere school Appelscha-beneden

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha (april-september 1910.

Vondeling Koert        Toen en Nu Pension Boschlust

 

 

Nummer 2012-3

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Kooistra Franke & Oosterhof Wessel Fam.Vondeling het leven op de boerderij

Oosterkamp Jan          Geschiedenis van de kampen Ybenhear en Oranje  Deel V

Oosterloo Johan         Jan Herder, een Friese boer in de CPN

Veen Geert                 Verhalen van vroeger Jan de Boer

 

Vaste rubrieken

 

Boeken

Lenstra Rinze             Eddy van Noord, 30.000 evacués. Limburg en Friesland verbonden

                                   door de oorlog.

Oude foto’s

Rooks Piet                  Jongelings- en Jongedochtersvereniging van de Nerdelandse hervormde

                                   gemeente in Oud Appelscha en Langedijke

 

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en

                                    Asser Courant (oktober – december 1910)

 

Vondeling Koert        Toen en Nu Vaart ZZ vanaf nr.44

 

Nummer 2012-4

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Buiten v.Henk                        Herinneringen aan mijn schooltijd

Kooistra Franke          Onderwijzer in Appelscha

Lenstra Rinze             Het Openbaar Lager Onderwijs in Appelscha

Nijhuis Dick               Het onderwijs aan de openbare basisschool in Appelscha-Boven

Vondeling Vroukje    Openbare kleuterschool Appelscha: Ukkenhear en Kwetterwille

 

Vaste rubrieken

 

Oude foto’s    Klas 3 van de openbare lagere school Appelscha-Beneden, omstreeks 1896                     

Veen Geert     Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en Asser

                        Courant ( januari-maart 1911)

 

Vondeling Koert        Toen en Nu Boerestreek 14 

 

Nummer 2013-1

 

 Artikelen: auteurs en titels

 

Koops Jan                   Domiclie van onderstand

Koops Teun                De familie Hasper in Appelscha

Oosterkamp Jan          De geschiedenis van de kampen Ybenhaer en Oranje in Fochteloo

                                   Deel VI (slot)

Veen Geert                 Uit het leven gegrepen. Herinneringen van Vroukje Veenstra-Dekker

Zwart Klaas                Kruidenier A.J. de Groot

 

Vaste rubrieken

 

Boeken:

 

 Lenstra Rinze                        Ayolt de Groot, Laurens ten Cate. Portret van een socialistisch

                                   journalist.

Oude foto’s                Groepsfoto van de Meester Lokschool in Appelscha-Derde Wijk

                                   (Ravenswoud) De foto is gemaakt in 1947

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche

                                   en Asser Courant (April tot Juli 1911)

Vondeling Koert        Toen en Nu. Stokersverlaat met directe omgeving.

 

Nummer 2013-2

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Automagazine GTO   Pinksteren 1957: dokter Gerlach verongelukt

Mulder G.P                Rondom het Stokersverlaat in Appelscha deel I

Oosterloo Joh.                        Emigratie van S.Gorter en S.Greidanus naar Brazilie

Oosterloo Thom         Een buurtreglement uit 1931

Onbekend                   Uitwisseling ols Appelscha-Beneden en Schinkel school te Amsterdam

Rooks Piet                  De schaapskooi op De Bult onder Appelshe

                                   Het belang van de schaapsteelt

 

Vaste rubrieken

 

Boeken:

 

Lenstra Rinze             Bergveld lest veur uut eigen wark (Henk Bloemhof red.)

Oude foto’s                Boerderij fam. Kiers,nu Zorgboerderij De Fochtel

                                   Schoolreisje ols Appelscha Beneden

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha e.o. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche

                                   En Asser Courant ( juli – september 1911)

Vondeling Koert        Toen en Nu. Zicht op Vaart ZZ.

 

Nummer 2013-3

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Mulder G.P                Rondom Stokersverlaat in Appelscha deel II

Pach Rob                    Toch weer naar Friesland

Veen Geert                 Uit het leven gegrepen van Henk de Haan

 

Vaste rubrieken

 

Boeken:

Lenstra Rinze             Gulden vrijheid. Politieke cultuur /staatsvorming Friesland 1600-1640

                                   Hotse Spanninga

Oude foto                   De laatste tram in Appelscha

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche

                                   en Asser Courant (oktober-december 1911)

Vondeling Koert        Toen en Nu (Sanatorium Beatrixoord)

 

Nummer 2013-4

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Klok C.J                     Het sanatorium in Appelscha- een eiland van rust

Mulder G.P                Rondom Stokersverlaat in Appelscha deel III

Veen Geert                 Mijn jeugdjaren H.J.Betten

 

Vaste rubrieken

 

Boeken:

Lenstra Rinze             J. Kooistra.,Represailles in Friesland 1940-1945. Gewetensvol verzet

Oude foto’s                Rondom de smederij van Feddrik Lenstra   

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche

                                   en Asser Courant (januari – maart 1912)

Vondeling Koert        Toen en Nu ( Theehuis De Oude Hof)

Nummer 2014-1

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Jobse J aap                  Herinneringen aan Aekinga 1961

Mulder G.P                Rondom Stokersverlaat in Appelscha IV ‘Tjioemboeloeit’ (1)

Lenstra Rinze             Tweede Kamerverkiezing in 1873: de stemgerechtigden in Appelscha

Veen Geert                       Uit het leven van Klaas Veenstra

 

Vaste rubrieken

 

Boeken

Lenstra Rinze             Reitze J. Jonkman en Arjen P. Versloot, FRYSLÂN, land van talen. Een       

                                   geschiedenis

Oude foto’s                Ekkels poten (Bron Piet Rooks)

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en

           Asser Courant (april-juli 1912)

Vondeling Koert        Toen en Nu ( Dorpsgezicht Vaart Noord Zijde)

 

Nummer 2014-2

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Broekstra Joop           Terugblik op Appelscha

Mulder G.P                Rondom Stokersverlaat in Appelscha (Deel V) slot

Vondeling Koert        Tachtig jaar Bosbad in Appelscha 1934-2014

 

Vaste rubrieken

 

Boeken

Lenstra Rinze             P. Breuker, G. Jensma en H. de Jong (red.), Geschiedschrijving 1900-

                                   1940, in het bijzonder over Friesland

Oude foto’s                Hendrik Lammert en Wietze Oosterloo in Gorredijk

                                   Berend Wapstra en Janke Oosterloo 

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche en

                                    Asser Courant (augustus-december 1912)

Vondeling Koert        Toen en Nu     Speeltuin bij café Duinen-Zathe

 

Nummer 2014-3

Artikelen: auteurs en titels

 

Lenstra Rinze             Een eeuw openbaar lager onderwijs in Appelscha, ca. 1800 – 1900.

 

Vaste rubrieken

 

Boeken

Lenstra Rinze             Frieslands Verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig

                                   verhalen.

                                   D.Kooistra, E.Betten en P.A. de Vries red.

Oude Foto                  Aspirantenteam van voetbalvereniging Stânfries

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche                                    en Asser Courant (januari-maart 1913)

Vondeling Koert        Toen en Nu De artsenpraktijk Vaart ZZ 37

 

Nummer 2014-4

Artikelen: auteurs en titels

 

Klok Carol                  Het hongerproces van Appelscha

Oenema Tjeerd           Harm Dekker en Margje Betten; het gezin van Marten Mulder en Jantje

                                   van der Wey

Veen Geert                 Uit het leven gegrepen: Andries Postma vertelt

Vent de Otto              De keienweg in het Fochteloerveen

 

Vaste rubrieken

 

Oude foto                   Wonen aan de Derde Wijk: woning familie van Riezen

Veen Geert                 Nieuws uit Appelscha. Voor u gelezen in de Provinciale Drentsche

                                   en Asser Courant (april / juli 1913)

Boeken

Lenstra Rinze             Luit van der Tuuk, De Friezen. De vroegste geschiedenis van het

                                   Nederlandse kustgebied

 

Toen en Nu

Vondeling Koert        Kampeerboerderij Witvoet (Wester Es 48)

 

Nummer 2015-1

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Koopmans J.D.                      Bevrijdingscahier 1940-1945

Koopmans J.D.                      Oorlog-bezetting-bevrijding

Lenstra R                               De verwijdering van de naam All American

Veen G                                  Spannende momenten uit het leven van George Rex

Veen G                                  Reis naar het verleden

Veen G                                  Schietpartij op de Menneweg

Veenstra A                             Dankbrief van mevrouw Lok

 

Vaste rubrieken

Oude foto’s                            Personeel va sanatorium Beatrixoord

Boeken                                   Gemengde gevoelens, Molukse klasgenoten Baukje Prins

Veen G                                   Nieuws uit Appelscha aug-dec 1913

Vondeling K                            Toen en Nu Dorpsgezicht Appelscha

 

Nummer 2015-2

 

Artikelen: auteurs en titels

 

Lenstra R                                Plaatsing van een toren met klok hervormde kerk

Oosterkamp J                         Fochteloo, van toen naar nu Deel I

Riedstra I                                Opgroeien in Oude Willem

 

Vaste rubrieken

Oude foto’s                            Het gezin Oosterloo

Lenstra R                                Boek; Terpen in Friesland Karst Huisman

Veen G                                   Nieuws uit Appelscha jan-mrt 1914

Prentbriefkaartenclub              Woningen, boerderijen, panden Oosterse Es 36

 

Nummer 2015-3

 

Artikelen: auteurs en titels

Klok C.J                                   Tinus Veenstra en het anarchistenkamp in Aekinga

Oosterkamp J                            Fochteloo van toen naar nu Deel II

Veen G                                      Uit het leven gegrepen van Steven Jongsma

 

Vaste rubrieken

Oude foto’s                            Werken op het land

Lenstra R                                Boek; op klompen door de dessa Hylke Speerstra

Veen G                                   Nieuws uit Appelscha apr-juni 1914

Prentbriefkaartenclub               Woningen, boerderijen, panden Vaart NZ 58